Afscheid van de Bernarduskerk

Op zondag 2 juni nam parochiekern H.H. Michael en Bernardus afscheid van de Bernarduskerk.
Afscheid van de Bernarduskerk 2024 1Het was een druk bezochte, waardige en emotionele viering. Het pastorale team ging voor en gelegenheidskoor zorgde voor de zang. Op het eind van de viering werden een aantal liturgische zaken de kerk uitgedragen, zoals het lezingenboek, het liturgieboek, de paaskaars, het wijwater enz. en natuurlijk het Heilig Brood.
Op zondag 9 juni worden deze zaken aan het begin van de viering binnengebracht in de kerk van de HH. Engelbewaarders in Hazerswoude – Dorp ook een van kernen van de parochie H. Thomas. De kern H.H. Michael en Bernardus kent een lange geschiedenis van kerksluiting.
Eind jaren `70 sloot de Michaelkerk in Het Zwaantje de deuren. Het Anker werd de kerkgelegenheid in de toen al gefuseerde parochie H.H. Michael en Bernardus. Tot de ingebruikname van Het Anker was er ook in Koudekerk op zondag een kerkdienst eerst in Voorhof (waar nu de brandweer garage staat) daarna in de nieuw gebouwde Afscheid van de Bernarduskerk 2024 2Ridderhof. Het is nu bijna ongelooflijk in die tijd waren er in de parochie in het weekend vier kerkdiensten.
Zaterdagavond in het Anker, op zondagmorgen twee vieringen in het Anker en een in de Bernarduskerk. Bijna niet te geloven maar niet alleen dat er minder mensen op zondag naar de kerk komen er is ook schaarste aan voorgangers in de kerk. Tijden veranderen en wij veranderen mee.