Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Oecumenelezing van de Raad van Kerken in Nederland

op 12 april 2024, door de econoom Paul Schenderling

Paul Schenderling nodigde uit na te denken over alternatieven voor het diep in onze samenleving verankerde neoliberale denken dat ten koste gaat van mensen en klimaat. Voor die andere manier van denken vroeg hij zich af of de christelijke traditie inspiratie biedt voor ‘ánders denken’ en nam hij het tweede Bijbelboek Exodus als inspiratiebron. Door het onmenselijke systeem van de Egyptische heerser farao om de arme boeren als zijn lijfeigenen te behandelen en onbetaalbare belastingen te heffen, werd hij rijker en rijker en zijn onderdanen armer en armer. Langs drie vraagstellingen probeerde Schenderling een antwoord te vinden.
Schaarste of overvloed?

Al ons geld betekent een-op-een dat er ergens anders op de wereld mensen en natuur keihard moeten werken. Zo gaat geld macht betekenen.
Louteringsproces?
Dat kan betekenen dat je alleen koopt wat je nodig hebt en creatieve oplossingen zoekt om zaken te delen en te repareren.
De profeet Jesaja plaatste in zijn spreken het verhaal van de misstanden tegenover het visioen van hoe het zou kunnen zijn.
Het spreken van de profeet Jesaja vinden wij terug in de brief van Paulus aan de Romeinen. Onder leiding van pastoor Visser lezen wij als groep Volwassencatechese deze brief. Paulus zoekt hier ook naar woorden van rechtvaardigheid en opent de blik van zijn lezers naar prachtige visioenen. Hoewel wij als groep nog niet zo ver zijn, kijk ik naar Romeinen 8. In vers 19 staat in die prachtige vertaling dat de schepping ‘reikhalzend verlangt’ naar de openbaring van Gods kinderen. Alles in de schepping wil groeien naar de vrijheid en de heerlijkheid van de kinderen van God. En dan letterlijk vertaald in vers 22: ‘want wij weten dat heel de schepping mee jammert en mee kreunt tot nu toe’. Maar wij blijven hopen op het goede, en daarin zullen we standhouden (vers 25).
De catechese-groep is zo actueel bezig met hetgeen ook in de Oecumenelezing in Utrecht aan de orde was en wij hopen na afloop van de bijeenkomsten over de brieven van Paulus iets uitgebreider daarover in het parochieblad te schrijven.

Margreet E. Oudenes