Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

De dirigent(e) op het podium

De kerkgangers in de St. Bonifaciuskerk klagen nog wel eens dat zij de dirigent(e) niet kunnen zien. Inderdaad, de Altaartafel en de tafel voor het Woord staan in deze kerk centraal, op een verhoogd plateau. Hierdoor zijn zij die eromheen zitten/staan, lager gesitueerd. Ook het koor zit/staat laag. Dat is lastig, zowel voor dirigent, koorzangers en voor de kerkgangers. De afstand naar de mensen in de kerk is groot en het zicht niet goed. Daar is nu gelukkig een oplossing voor gevonden. De heer Cor den Hollander uit Hazerswoude-Dorp heeft voor de dirigent een prachtig, veilig podium gemaakt. Hierdoor steekt deze met kop en schouders, en met zwaaiende armen boven de andere kerkgangers uit. Dat nodigt uit tot samenzang, en niemand heeft nog langer een excuus om niet mee te doen.

Pastoor Ruud Visser