Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Mooi hé ….

“Wat ligt de tuin rond de kerk er mooi bij, zo groot en toch zo goed bijgehouden en oh ja, laatst was ik op het kerkhof naast de kerk. Dat ziet er ook goed uit. Kun je mij het adres en de naam geven van de hovenier, die dat doet voor jullie, graag ook voor welke prijs?”
Als ik dan tegen de spreker zeg, dat dat niet gedaan wordt door een bedrijf maar door vrijwilligers, door onze tuinploeg, en dat het onbetaalbaar is wat ze doen, is het even en soms langer stil.
Als ik daarna zeg dat er, om het zo te houden, blijvend vrijwilligers nodig zijn, knikt men. Maar daarna blijft het stil, of men mompelt ja, ja.
Sommigen voelen de bui al aankomen en willen hem voor zijn: “nou ik ga maar weer en succes hé.”
Misschien voelt u de bui ook al aankomen: is het niks voor u of jou.
Stel je eens voor:
*elke dinsdagochtend lekker in de natuur bezig zijn;
*om 10.00 koffie drinken met de andere vrijwilligers;
*lekker even bijpraten;
*kennismaken met andere enthousiaste mensen;
*dankbaarheid oogsten van de mensen, die je werk waarderen;
* ……
Weet je, kom gewoon eens kijken, misschien vind je het wel leuk.
Contactpersoon: Thijs Kleyn, 0172-603121.

Piet Hoeksel