Vanuit de commissie van beheer Bonifacius melden wij u dat:

Vanuit de commissie van beheer Bonifacius melden wij u dat• de reparatie van het dak van de Jozefzaal is begonnen.
• het kostersbestand onder grote druk staat. Er is dringend behoefte aan mensen die mee willen doen met het “kosteren”.
• de bezetting van de pastoraatgroep om aanvulling vraagt. Wie wil er meedenken over de organisatie van de gang van zaken in en om de kerk?
• in de commissie van beheer ook is gesproken over de financiën van de parochie.
• er een start gemaakt is met het nieuwe grafbeheer. Er is bijvoorbeeld een update gemaakt van de plattegrond van alle graven rondom de Bonifacius. Vele zaken rondom begraven blijven, als voorheen, om aandacht vragen.
• er ook andere zaken behandeld worden; zoals het feit dat de vlaggenmast weer in de verf staat, en wanneer de zonnewijzer in de tuin nu eindelijk eens goed gaat.

Namens de commissie van beheer, John Souverijn