Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Michacursus in de Bron

In de periode september 2023 t/m april 2024 is door PKN-gemeente Goede Bron een Micha cursus georganiseerd. Hieraan namen ook parochianen van de parochiekern De Heilige Geest deel. Eerder was ook een dergelijke cursus georganiseerd; het eindproject van die cursus was het met elkaar vervaardigen van een deelkast, welke bij de ingang van de Bron wordt geplaatst.
Bedoeling van de Michacursus is dat wij als Christenen nadenken over wat de Bijbel bedoelt met recht doen. De profeet Micha zegt hierover in Micha 6:8 - “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God”.
In 6 bijeenkomsten hebben we nagedacht over hoe we gehoor kunnen geven aan Gods oproep tot zorg voor je naaste en voor de schepping en het bestrijden van onrecht. Tijdens de cursus worden de opdrachten besproken.


De laatste bijeenkomst is de bedoeling dat we de handen uit de mouwen steken. In groepsverband zijn de volgende 3 acties bedacht en uitgewerkt:
-Het permanent inzamelen van herenkleding voor de Penetentiaire Inrichting Alphen.
-Meewerken aan het plan Voedselpark, met name de inrichting van de kruidentuin, bij kinderboerderij Zegersloot.
-Met elkaar bereiden van een veganistische maaltijd.
Tegelijkertijd met deze Michacursus heb ik ook meegewerkt aan het project: “Zorg Voor de Aarde” wat door pastor Saskia van Winden in samenwerking met de Diaconie en de Parochiële Caritas Instelling in gang is gezet, naar aanleiding van de encycliek “Laudato Si”. Hierin pleit de Paus voor ecologische bekering en voor het aanpakken van milieuproblemen. Er zijn veel raakvlakken tussen dit project en de Micha cursus. Het zou mooi zijn als we voor deze problematiek rond zorg voor de aarde ook in oecumenisch verband tot een gezamenlijke aanpak kunnen komen. In de laatste bijeenkomst zijn 3 acties bedacht en uitgewerkt.

Ad Janmaat