Een eerste brainstorm over: “wat gaan wij als parochie met het klimaat doen?”

The LetterHet begon met de film “The Letter”. Een confronterende film die tot stand is gekomen naar aanleiding van de encycliek “Laudato si” (geschreven door Paus Franciscus). De betekenis van Laudato si is: “geprezen zijt Gij mijn Heer”, waarbij de aarde van onze Schepper God is en de aarde een gemeenschapshuis voor dier en iedere broeder en zuster van ons.
De film was confronterend omdat de klimaatproblemen en de gevolgen voor de allerarmsten en kwetsbaren, dieren en natuur op film te zien waren en de getroffen mensen uit alle werelddelen zelf aan het woord kwamen.
Natuurlijk weet iedereen dat het slecht gesteld is met het klimaat maar als je dan beelden hiervan ziet dan raakt dit diep van binnen.
In de nabespreking van de film werd duidelijk dat ook wij als kerk tot actie moeten komen. Een druppel op een gloeiende plaat? Nee, wij worden allen opgeroepen tot een ecologische bekering. En elke kleine actie zet een verandering in gang.
Eind mei is er een denktank-groepje concreet aan de slag gegaan met het uitdenken van: hoe kunnen wij als parochie onze bijdragen geven aan een goed klimaat? Hoe wordt onze voetstap op de aarde minder zichtbaar voor ons nageslacht? Hier kan je in alle taakvelden (liturgie, diaconie en katechese) met allerlei acties aandacht aan geven. Dit gaan wij ook doen!
Wordt vervolgd!
Saskia van Winden
Pastoraal werkster