Geluid van de stilte (Sound of silence)

Geluid van de stilte Sound of silenceTegen het einde van de viering, waarin de Bernarduskerk officieel aan de eredienst werd onttrokken, werd het lied ‘The sound of silence’ gespeeld. Hoe passend was dit lied, want hoewel er muziek klonk, werd de ‘stilte’ ervaren van het moment van afscheid nemen van het kerkgebouw als een plek van kerkelijk samenkomen. Als de muren zouden kunnen spreken, zouden ze vertellen over al die mooie momenten waarin het geloof de kerkgangers nabij was. Van vreugde (zoals bij een doop) tot verdriet (als een uitvaart). Voortaan zal de stilte hiervan nog getuigen. Het geluid van de stilte kan het hart raken in die zin.
Deze stilte zal voor velen van ons mensen herkenbaar zijn toen zij hun dierbare(n) moesten loslaten. Wat kan de liefde dan pijn doen en de stilte oorverdovend zijn. Na verloop van tijd zal het geluid van de stilte echter ook gelukkig veranderen.

De stilte wordt acceptabel en te dragen, want in de stilte zal nog regelmatig de fluistering te horen zijn van hen die we missen. Al dan niet samengaand met een herinnering aan hem of haar.
De (vakantie)tijd die voor ons ligt, wordt vaak gekoppeld met de stilte. We horen dan uitspraken als: ‘rustiger aandoen’, ‘de stilte opzoeken na een hectisch jaar of periode’, ‘even bijkomen’ of ‘lekker niets doen of moeten’ enzovoorts. Hoe heerlijk is dan de stilte die ervaren wordt. Het doet een mens goed om in het dagelijks leven van tijd tot tijd even stil te zijn. Even afstand te nemen van alle hectiek van de dingen die we moeten doen en de kakafonie van alles wat onze aandacht vraagt. Sommigen hebben dan even tijd nodig om hieraan te wennen. Dan kan deze stilte ook heerlijk zijn. Nog mooier zou het zijn als we in deze stilte de fluistering van Gods stem mogen horen als gelovigen. Dan kunnen we ons herijken op de mens die we zijn. Hoe we omgaan met elkaar en met de wereld. Als we dan eerlijk en oprecht luisteren naar ons lichaam en ons hart dan vertellen welke richting we op moeten. De grote vraag is: kunnen en/of willen we daaraan gehoor geven. Het zou weldadig kunnen zijn als we die weg mogen vinden. Ik en namens mij ook mijn collega’s wensen u en jullie een goede en mooi vakantieperiode toe. Dat de stilte tot u mag spreken.

Pastoraal werker Lâm