Onderscheiding

OnderscheidingVrijdag 14 juni heeft Gré Strijk aan het einde van de viering in De Herbergier uit handen van pastoor Visser de onderscheiding van de parochie H. Thomas ontvangen. Vervolgens heeft haar man Fred het kettinkje bij Gré omgehangen.
Gré is ruim 30 jaar op het secretariaat van onze kern actief geweest. Zij is betrokken geweest bij de gezinsvieringen en heeft in de loop van de jaren ontelbare boekjes voor allerlei vieringen verzorgd. Daarnaast heeft Gré jarenlang gezorgd voor het opmaken en vermenigvuldigen van het mededelingenblad. Na het sluiten van de Bernarduskerk vervalt deze laatste taak voor Gré, maar voor het opmaken van boekjes voor vieringen mogen de pastores nog een beroep op haar doen. Ook blijft zij iedere maand zorgen voor de verjaardagsbrieven voor de 75-plussers.
Namens de parochie danken wij Gré voor haar trouwe inzet gedurende al die jaren en wij wensen haar succes met het werk, dat zij voor de parochie blijft doen.

Eén van de aanwezigen